Via Integra

Fr Mark's progressive Anglo-Catholic take on European Christianity

  • This is my collection of material about the current state of the churches in Europe. I am interested in looking at how they are dealing with the pressing issues of our time: the issues of gay people and women in ministry/ leadership are particularly pressing at the moment, as is the area of declining church attendance.

    I would like to see how Europe's traditional religious institutions are coping with the new Europe currently being forged, in which public opinion and ethical attitudes are becoming inceasingly pan-European, and are evidently presenting a series of strong challenges for the churches.

The Netherlands – the gay issue

Posted by Fr Mark on August 11, 2009

20090101053547!Coat_of_Arms_of_the_NetherlandsA report on the first blessing of a same-sex wedding by a Protestant pastor in Kampen.

 

From: deStentor, 25.05.07

http://www.destentor.nl/regio/kampen/1450580/Primeur-eerste-kerkelijke-zegening-van-homohuwelijk.ece

Primeur: eerste kerkelijke zegening van homohuwelijk

door Carel de Goeij. vrijdag 25 mei 2007

 

Zoals u misschien weet, staat de kerkorde van de Protestantse Kerken Nederland (PKN) de mogelijkheid toe dat trouwende homoparen ook in de kerk welkom zijn. In de formulering van de kerkorde: “Hun levensverbintenis kan er als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend.”

Kán. Alleen als de kerkenraad daar na beraad in de gemeente toe besloten heeft.

Eén van de Kamper kerkenraden die dat gedaan heeft is die van de Burgwalkerk, waar vanmiddag het homohuwelijk wordt gezegend.

Let wel: gezégend, niet íngezegend. Dat woord blijft in het betreffende artikel in de PKN-kerkorde gereserveerd voor een huwelijk tussen man en vrouw.

Met dit subtiele verschil markeert men een onderscheid tussen de twee vieringen. ‘Inzegening’ wordt verstaan als een kerkrechtelijke handeling: wanneer de zegen is uitgesproken is het huwelijk een feit. De term zegening is zwakker en wekt minder associaties met een door God ingestelde scheppingsordening, zo valt te lezen in de derde druk van de Christelijke Encyclopedie.

Die ‘door God ingestelde scheppingsordening’ is voor de meeste kerkenraden – in ieder geval buiten de PKN – reden zich verre te houden van kerkelijke (in)zegening van een homohuwelijk.

“De mogelijkheid tot het zegenen van homorelaties is de zwartste bladzijde in de huidige kerkorde,” zei vorig jaar de algemeen secretaris P.J. Vergunst van de Gereformeerde Bond in de PKN. “Het is ons een lief ding waard als deze ordinantie wordt geschrapt.”

Een opvatting die vooral in kringen van ‘bonders’ binnen de PKN breed gedragen wordt. Zeker in Kampen.

“We hadden gehoopt dat dit soort zaken Kampen bespaard zou blijven,” zo klonk het ook onder de vaste kerkgangers van de Burgwalkerk na de bekendmaking van de viering van vandaag.

Kamper PKN-kerkenraden staan bepaald niet te trappelen om naar buiten te treden met hun interne discussie en standpunt. Van de drie gereformeerde PKN-kerkenraden heeft naast de Burgwalkerk ook de Open Hof ook besloten kerkelijke zegeningen van een homohuwelijk te doen – iets wat daar overigens nog niet heeft plaatsgevonden.

De kerkenraad van de Westerkerk, de derde gereformeerde PKN-kerk in Kampen, heeft het onderwerp nog niet op de agenda gehad. Bij de vijf hervormde PKN-kerkenraden in Kampen is volgens dominee Gijsbertsen – voorzitter van de algemene kerkenraad – het onderwerp nog niet aan de orde geweest in de verschillende kerkenraden.

In IJsselmuiden heeft de algemene kerkenraad van de hervormd gemeente binnen de PKN in haar beleidsplan wel duidelijk gesteld dat kerkelijke zegening van een homorelatie niet past in “het voluit laten spreken van de gereformeerde belijdenisgeschriften,” zoals een vertegenwoordiger van de algemene kerkenraad het formuleert.

De Lutheranen maken noch landelijk nog in Kampen een probleem van de kerkelijke zegening van homorelaties. ‘t Was vooral op aandrang van deze denominatie dat in de kerkorde van de PKN de mogelijkheid van een kerkelijke zegen van homorelaties werd opgenomen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: